Agenda Nagusi

2016.en urtetik, Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Politikak Sailak, Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritzaren bidez pertsona nagusientzako Gobernantzarako Euskal Estrategia garatzen doa.Ekimen hau AGENDA NAGUSI izeneko gobernantza kolaboratibo eredu batean datza.

Marko Estrategikoa

Metodologia Operatiboa

Gidatze Esperientzia

AGENDA NAGUSIk, “Pertsona nagusientzako Gobernantzarako Euskal Estrategia. Parte-hartze publiko-sozial eredu bat"-en dimentsio praktiko eta operatiboa suposatzen du. AGENDA NAGUSI abenduan aurkeztuko da eta 2019ko urtarriletik ekainera luzatuko den gidatze fase baten garatuko da.

Estrategia honek hurrengo egoerei erantzun eman nahi die:

Euskadiko Pertsona Nagusiak

Bizitza publikoan paper aktibo bat eskatzen ari dira. Jakintza eta esperientzia eskaintzeko ahalmena daukate eta beraien bizi-baldintzak hobetzeko ardura hartzeko gai dira.

Baina politika eta erakunde publikoekiko konfidantza galdu duen gizarte baten murgilduta daude.

Gobernu AGENDA
Admin. Publikoa

Erabakirik onenak hartzeko ahalik eta onarpen handiena duen innobazio ahalmena eskatzen duten erronka konplexuz beteta.

Hau guztia, desafekzio demokratiko klima baten, non hiritarrak politika eta erakundekiko mesfidantza azaltzen ari dira.

Gizarte zibil zahartuta

Pertsonen %21ak 65 urteetako muga gainditu du.

Etorkizunerako aurreikuzpenak diotenez, 15 urte barru %32a baino gehiago izango dira. Modu berean, 80 urtetik gorakoak, biztanleria guztiaren %10 izango dira.

AGENDA NAGUSI GOBERNU AGENDA eta HIRITARREN AGENDA arteko topagunea da.

Jakintza kolektiboa sortzeko “eredu” eta “esparru” bat da. Erabaki hobeak eta gizartearen errealitatearekin konektatuago egongo diren erabaki hobeak hartzeko tresna bat da.

logo GV
Enplegua eta Gizarte Politikak Sailaren ekimena